Enschede

Welzijn SVEN (Enschede)

Incluzio Uitvoering Oost wil op innovatieve wijze de burgerkracht versterken, zodat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen in het maken van een sociale en leefbare wijk. Daarvoor zetten onze netwerkcoaches in op het bereiken en vergroten van de betrokkenheid van bewoners die nog niet actief zijn. Hierdoor wordt de zelf- en samenredzaamheid vergroot.

SVEN

Sinds 2018 is Incluzio Uitvoering Oost werkzaam in de stadsdelen Zuid en West. Wij werken in Enschede onder het label SVEN.

Onze netwerkcoaches

Enschede Zuid

Jeroen Wams
06 – 21 42 94 24
jwams@incluzio.nl

Bertus Siemerink
06 – 15 43 71 84
bsiemerink@incluzio.nl

Jolande van den Bergh
06 – 82 30 07 28
jvandenbergh@incluzio.nl

Enschede West

Arife Nisli Alkan
06 – 38 76 16 52
aalkan@incluzio.nl

Sigrid Binksma
06 – 15 09 33 70
sbinksma@incluzio.nl

Jolande van den Bergh
06 – 82 30 07 28
jvandenbergh@incluzio.nl

Wijkwijzer Zuid en West

Jolande van den Bergh
06 – 82 30 07 28

Onze opdrachtgevers

ENSCHEDE