Gemeente Twenterand

Welzijn Twenterand

In Twenterand voert Incluzio Uitvoering Oost de functies van straathoekwerk (jongerenwerk), gezinswerk, scheidingsdeskundige en Armoederegisseur.

Onze Straathoekwerker legt contact met jongeren en bouwt een relatie met hen op. Zo krijgen we meer zicht op de situatie van de jongeren. Wij ondersteunen jongeren zodat zij hun verantwoordelijkheid pakken voor hun eigen situatie. Zelfredzaamheid, draagkracht en solidariteit zijn belangrijke uitgangspunten. De straathoekwerker werkt nauw samen met diverse netwerkpartners (gemeente, jongerenwerkers, maatschappelijk werk, jeugdconsulenten, politie, onderwijs etc.) in Twenterand. Daarnaast is onze straathoekwerker coördinator van het team Jongerenwerk Twenterand, een samenwerkingsverband tussen Reflection, Stichting Jongerenwerk Den Ham en Zorgsaam. 

Onze Gezinswerker richt zich met name op onderzoek, analyse en advies van jeugd- en gezinsproblematiek. Waar nodig en mogelijk bieden ze ook kortdurende en laagdrempelige ondersteuning in gezinnen in de gemeente Twenterand waarbij ze uitgaan van  het principe 1 gezin, 1 plan. De gezinswerkers bieden hulp in gezinnen met kinderen van 0-15 jaar (type A) of gezinnen met jongeren van 15-25 jaar (type B).  Gezinswerk kan dus ook ingezet worden voor een jongere die vastloopt op meerdere gebieden zoals school/werk, drugs, psychiatrie, financiën enz. De gezinswerkers zoeken gevraagd en ongevraagd jeugd en gezinnen op en werken veel samen met partners uit het voorliggende veld (zoals maatschappelijk werk, GGD, huisartsen, scholen) en geïndiceerde zorg (zoals Dimence, ambulante begeleiding etc.). Ze adviseren en informeren samenwerkingspartners over signalen die in de gemeente Twenterand spelen omtrent veel voorkomende problematieken (scheidingen, drugs, armoede, eenzaamheid).

Onze Scheidingsdeskundige helpt bij het maken van moeilijke beslissingen, het overzichtelijk maken van de stappen die bij een scheiding komen kijken en het verminderen van de negatieve effecten, zoals ruzie, schulden en verdriet.Een scheiding vergt veel tijd, energie en emotie. Wanneer een relatie stukloopt, heeft dit een grote impact op het hele gezin. Daarnaast moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt, met betrekking tot de kinderen, huisvesting, financiën en meer. Om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen, dient onze scheidingsdeskundige als aanspreekpunt voor koppels die uit elkaar gaan.  Om gezinnen zo snel mogelijk bij te staan in deze moeilijke situatie, hanteren we een wachttijd van maximaal een week. Indien nodig verwijst het de scheidingsdeskundige door naar andere ondersteuning. 

Onze Armoederegisseur zet zich in om armoede en schulden te voorkomen of te doorbreken door o.a. het bestaande aanbod en regelingen op een overzichtelijke manier bij inwoners bekend te maken. Ook het verbeteren van de voorlichting over geldzaken aan jongeren is een prioriteit. Onze collega zorgt tevens voor betere onderlinge samenwerking tussen de gemeente, NUTS-bedrijven, werkgevers, scholen, kerken en verenigingen en informeert en ondersteunt hen bij de signalering en doorverwijzing van personen in een armoedesituatie.

In welke wijken en buurten vindt u ons?
Wij zijn actief in alle kernen van Twenterand; Den Ham, Vroomshoop, Vriezenveen en Westerhaar.

Onze medewerkers

Mark Heijink
Straathoekwerker / coördinator jongerenwerk Twenterand
heijink@incluzio.nl
06 – 11593726

Maurien Abbink
Gezinswerker
mabbink@incluzio.nl
06- 11589978

Maud de Wit
Gezinswerker
mdewit@incluzio.nl
06 – 11051133

Geraldine Dijk
Scheidingsdeskundige
gdijk@incluzio.nl
06 - 82475845

Hanriëtte Drent
Armoederegisseur
hdrent@incluzio.nl 
06 - 51129223

Onze opdrachtgevers

TWENTERAND