Ambulante begeleiding

Bij ambulante begeleiding woon je thuis bij je ouders of zelfstandig in je eigen woning. Je krijgt, afhankelijk van de indicatie die je vanuit de gemeente ontvangt, een aantal uur ambulante begeleiding. Afspraken worden in overleg met jou ingepland. Samen stellen we, aan de hand van het LeefZorgPlan (LZP), jouw zorgplan op waarin jouw doelen staan.
Uitgangspunt bij ambulante begeleiding is dat je zo zelfstandig mogelijk je eigen leven kunt leiden, waarbij er op bepaalde leefgebieden hulp en ondersteuning geboden wordt om ook binnen die gebieden zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Incluzio Uitvoering Zuid werkt in nagenoeg alle Noord Brabantse gemeenten en in de gehele provincie Limburg.

Bij alle vormen van hulpverlening die wij aanbieden vinden we het belangrijk dat er maatwerk geboden wordt. We dragen er dan ook zorg voor dat cliënt zorgvuldig begeleid wordt, door een ambulant begeleider of wooncoach.

Op het moment dat alle doelen behaald zijn, of als er in samenspraak met elkaar en de indicatiesteller vanuit de gemeente geconcludeerd wordt dat indicatieverlenging niet meer nodig is en/of het begeleidingstraject om een andere reden wordt afgerond dan stroom je uit. Hierbij zullen wij ten alle tijden zorgen voor een warme overdracht naar eventuele nieuwe partijen en of partijen die reeds betrokken waren, zodat we jou ook met vertrouwen kunnen laten uitstromen.

Wij bieden zorg op basis van WMO-indicatie en op basis van WLZ middels PGB