Beschermd thuis

Bij beschermd thuis woon je nog thuis bij je ouders en/of zelfstandig in je eigen woning.
Het is een intensievere vorm van ambulante hulpverlening die binnen de centrumgemeente Venlo aangeboden wordt. Je krijgt, afhankelijk van de indicatie die je vanuit de gemeente ontvangt, een aantal uur ambulante begeleiding. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van deze begeleiding de ‘onplanbare’ zorg: 24 uur per dag, 7 dagen per week kun je terugvallen op begeleiding van de bereikbaarheidsdienst. De begeleiding die geboden wordt, vindt op ambulante basis en in overleg met jou plaats. Aan de hand van het LeefZorgPlan (LZP) vanuit de gemeente stellen we samen met jou het zorgplan op, waarin jouw doelen staan.
Uitgangspunt bij beschermd thuis is dat je zo zelfstandig mogelijk je eigen leven kunt leiden, waarbij je op momenten dat dit nodig is wel ten alle tijden op begeleiding kunt terugvallen. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en zekerheid, wat door veel cliënten als prettig wordt ervaren.

Bij alle vormen van hulpverlening die wij aanbieden vinden we het belangrijk dat er maatwerk geboden wordt. We dragen er dan ook zorg voor dat cliënt zorgvuldig begeleid wordt, door een ambulant begeleider of wooncoach.

Wij bieden zorg op basis van WMO-indicatie en op basis van WLZ middels PGB