Over ons

Incluzio Uitvoering Zuid

Wat wij bij Incluzio Uitvoering Zuid doen, is begeleiding bieden op een breed gebied: wonen, zorg, financiën, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding. Wat we willen bereiken, is dat cliënten weer op eigen benen kunnen staan. ‘Zelfredzaam’ noemen we dat. Dat doen we door heel goed te kijken naar wat iemand aan hulp op verschillende terreinen nodig heeft. Incluzio Uitvoering Zuid werkt in nagenoeg alle Noord Brabantse gemeenten en in de gehele provincie Limburg.

Incluzio Uitvoering Zuid onderscheidt zich door weinig uitsluitingscriteria. Ook een (drugs)verslaving is bij ons een hulpvraag waaraan we werken, eventueel in samenwerking met een andere partij. Als je denkt dat niemand je meer kan helpen zijn wij er voor je!

Doelstellingen

We streven ernaar de kwaliteiten van onze cliënten maximaal te benutten door:

  • begeleiding naar een zo zelfstandig mogelijk leven

  • stabiliteit en groei te creëren op alle leefgebieden

  • samenwerking met andere partijen en voorzieningen om een krachtig netwerk op te bouwen rondom de cliënt

  • vraaggericht te werken en vanuit de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Bij Incluzio Uitvoering Zuid sta jij centraal. We bieden je de beste begeleiding, afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden. Samen zorgen we ervoor dat je je doelen gaat bereiken. Dat betekent dat we bij elke cliënt goed kijken welke hulp of combinatie van hulp het beste bij jou past en aansluit.

Voor gemeenten

Incluzio Uitvoering Zuid levert zorg en begeleiding in vrijwel de gehele provincie Limburg en een aantal gemeenten binnen Noord-Brabant, op basis van WMO financiering middels ZIN, WLZ middels PGB en projectmatige gemeentelijke subsidiëring.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat we zeer efficiënt werken: gemeenten geven aan dat Incluzio Uitvoering Zuid circa een derde minder financiering nodig heeft ten opzichte van het sectorgemiddelde.
Daarnaast is de kwaliteit van onze dienstverlening aantoonbaar: wat wij samen met onze cliënten bereiken is meetbaar en openbaar. De cliënttevredenheid ligt dan ook boven het gemiddelde binnen de sector. 

Maar we doen meer. Al vanaf 2011 volgen we de transformaties en transities binnen de zorg. We gaan in gesprek met gemeenten en denken mee over wat deze kanteling betekent voor de lokaal geleverde zorg, voor de gemeente en vooral voor de inwoners en hun omgeving. 

Onze standpunten:

  • Zorg kan beter en efficiënter worden ingericht: er kan meer met minder!

  • We geloven in korte trajecten waarbij we uitgaan van de zelfredzaamheid van onze cliënten en gezinnen

  • We staan voor een gezonde en verantwoorde mix van informele en formele zorg, waarbij ook netwerk en leefomgeving betrokken zijn.

We werken sinds 2003 met vraaggestuurde en resultaatgerichte zorg en werken hierbij sterk buurtgericht. Dit betekent dat we zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt of het gezin afspreken: thuis of in de eigen omgeving wanneer dat kan en op de woongroep wanneer dat nodig is. 

Bent u benieuwd naar onze werkwijze? Wilt u meer informatie over onze manier van denken en doen? Of wilt u met ons van gedachten wisselen over de kanteling van de zorg?
Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag een gesprek met u aan!

Incluzio Uitvoering Zuid is ISO 9001 gecertificeerd. Onze dienstverlening optimaliseren we door deskundigheidsbevordering van medewerkers en het meten van de cliënttevredenheid.